Zomerconcert van het jong gem. koor Immanuël

50 Bekeken
Published

LET OP: Het bankrekeningnummer in de uitzending is niet correct. De laatste cijfers moeten 28 zijn i.p.v. 82, dus NL 74 RABO 03865694 28
==========================================================================
Zomerconcert van het JGK Immanuël uit Urk o.l.v. Harm Hoeve

Jorrit Woudt, orgel
Johan Bredewout, vleugel
Arjan Post, trompet/bugel
Vanuit de Ichthuskerk te Urk

Beeld en geluid door Concertstreamz (Samuel Strijbis en Jaco van Housselt)

Als afsluiting van een bijzonder jaar heeft het koor deze opname gemaakt om op deze wijze de vaste concertbezoekers, maar zeker ook voor hen die niet meer in de gelegenheid zijn om concerten te bezoeken, een muzikale groet mee te geven.

Met liederen die spreken van Geloof, Hoop en Liefde. Zoals Psalm 108 het zo duidelijk verwoord: Mijn hart o Hemelmajesteit, is tot Uw dienst en lof bereid. 'k Zal zingen voor de Opperheer, zal Psalmen zingen tot Zijn eer.

Het programma staat hieronder:
* Jezus alleen (tekst; S.Townemed /muz. K Getty, bewerking H. Hoeve)
* Welkom door voorzitter
* Heer, U bent mijn leven (bewerking H. Hoeve)
* Spirit of God (D. en J, Perry)
* Psalm 108 (bewerking H. Hoeve)
* Muzikaal intermezzo Mijn herder is de Heer' (arr. J.Bredewout)
* Look at the world (John Rutter)
* Als ik een kruis moet dragen (muziek Lady John Scott, arr. H. Hoeve
* One faith, one hope, one Lord (naar Efeze 4) (Craig Courtney)
* Muzikaal intermezzo Samen in de naam van Jezus (arr. H. v/d Maten en A. Post)
* Verberg mij nu (tekst G. van den Vijver, muziek R. Morgan, bewerking L. Moree)
* Adoramus te Christe (T. Dubois)
* Jezus is alive (D. Bailes arr. L. Shackley)

De collecte van dit online concert is bestemd voor het
Prinses Maxima Centrum.
U kunt uw gift overmaken op NL 74 RABO 03865694 28
Ten name van JGK Immanuel, met vermelding van 'Zomerconcert'
Hartelijk dank voor uw bijdrage

Categorie
Uitzendingen Immanuel
Wees de eerste die een reactie plaatst.